10-09-10

vergeet niet: deze avond infoavond

Op 1 september zette Uw kind de grote stap naar het lager onderwijs.

Deze stap naar het eerste leerjaar roept meestal veel vragen op :

-          wat hebben de kinderen in de derde kleuterklas gedaan ?

-          hoe zijn ze voorbereid ?

-          is mijn kind rijp voor het eerste leerjaar ?

-          wat leert men in een eerste leerjaar ?

-          hoe leert men lezen, schrijven, rekenen ?

-          wat is hoekenwerk en wat is contractwerk ?

-          wat is zorgverbreding ?

-          hoe ziet de klas van het eerste leerjaar er uit ?

-          hoe werkt men met de computer ?

-          hoe worden kinderen geholpen die het moeilijk hebben ?

-          wat … hoe …

Wij zien het dan ook als onze plicht op deze en nog veel andere vragen te antwoorden.

Agenda:

-          welkom door directie

-          uitleg over maximumfactuur en schooltoelage, voorstellen van het zorgbeleid op school door  directie

-          korte uitleg over catechese (eerste communie) en NCZ (lentefeest)

-          het eerste leerjaar in een notendop

Wij nodigen U allen uit op een informatievergadering welke doorgaat in mediaheek van de school, (deze bevindt zich in de nieuwe vleugel aan de sporthal ) op vrijdag 10 september om  19.00 uur.

De vergadering is nogal theoretisch en duurt +/- 3 uur, wij durven daarom aandringen om Uw kind(eren) niet mee te brengen naar deze vergadering.

10:41

De commentaren zijn gesloten.