24-09-10

wiskunde: hoeveelheden vergelijken

         =       ‘is evenveel als’

         ≠       ‘is niet evenveel als’

         >       ‘is meer dan’           ‘is groter dan’

         <       ‘is minder dan’        ‘is kleiner dan’  

Het hapmonster wil altijd het meeste of het grootste opeten. 

(> of < is de mond van een hapmonster)

Gebruik los materiaal : noten, snoepen, ...

Enkele mogelijke oefeningen : 

Leg er evenveel…                                           

Leg er één meer…                                            

Leg er twee minder…         

                                                          

10:12

De commentaren zijn gesloten.