26-10-10

vrijdag krijgt Uw kind voor de eerste keer een rapport mee

Hoe kan je dit rapport lezen: de bladspiegel van het rapport wordt bepaald door het aantal getoetste doelstellingen enerzijds en een aantal vastgelegde kolommen anderzijds.

Deze vaste kolommen bevatten van links naar rechts het volgende:

kolom 1: het vakonderdeel
kolom 2: de datum van de evalutatie
   
kolom 3: de geƫvalueerde doelstelling met daaronder eventueel het extra zinnetje dat bij die leerling werd ingetikt.
kolom 4: mate van beheersing (in cijfers of symbolen)
kolom 5: de vergelijkingsscore (dit kan het gemiddelde, de mediaan, het gewenste minimum of niets zijn)
kolom 6: de aandachtscode. Dat is de code waarmee wordt aangeduid om welke reden de doelstelling niet voldoende beheerst is. Zie onderstaande lijst.

 

De doelstellingen worden door het programma automatisch geschikt per vak. Dat vak wordt telkens bovenaan vermeld.

Onderaan op het rapport komt de tekst in verband met de sociale en emotionele vaardigheden, de algemene mededeling en het handtekeningenonderschrift.

 

Verklaring van enkele codes naar de leerling en ouders toe
A: Je had te weinig aandacht tijdens de les
C: Je vragen en antwoorden op de toets beter lezen en nakijken
I: Je werkte flink, maar je beheerst het nog niet echt
L: Je hebt waarschijnlijk je les niet, onvoldoende of verkeerd geleerd
T:

Je kunt het, maar nog niet snel genoeg

M: Je kennis van het Nederlands is nog onvoldoende
Z: Je was afwezig tijdens de toets
X:

De oorzaak is onbekend                                                      

20:09

De commentaren zijn gesloten.